Loffice Budapest Adatkezelés

 

A P-55 Kft., a Taste Loffice Kft. és a PAN-Expert Kft. (székhelyük: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.), mint LOFFICE márkanév alatt működő cégek

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Loffice az ügyfelek azonosítás során a Coworkerektől és a Székhelybérlőktől és más szerződő féltől átvett adatokat a hatályos jogszabályok (így a Reklámtörvény és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvények) előírásainak megfelelően kezeli az érintett személyek  által megrendelt  szolgáltatások nyújtása céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a velük megkötött szerződés aláírásával megadott önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama az érintett személyekkel szemben a Loffice-t megillető igények elévülésének időtartama, vagy a jogszabályokban meghatározott időtartam; ezek közül a hosszabb tartamú.

A Loffice, mint adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat csak az Loffice megfelelő titoktartási kötelezettséggel terhelt munkavállalói és/vagy alvállalkozói ismerhetik meg.

Az adatokat az adatkezelő harmadik személynek csak jogszabályi kötelezés, vagy az érintett szerződő fél hozzájárulása esetén adhatja ki.

A Loffice közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléséhez a szerződő fél kifejezett hozzájárulása szükséges, melyre vonatkozóan a szerződő fél, a felhasználási cél ismeretében, külön nyilatkozik (kifejezett hozzájáruló, vagy megtagadó) nyilatkozatában.

Az érintett személyek bármikor kérhetnek a Loffice-tól, mint adatkezelőtől tájékoztatást személyes adataik kezeléséről, bármikor kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az azonosított ügyfelek jogaik megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhatnak jogorvoslatért.

 

Budapest, 2017.  

 

P-55 Kft.

Taste Loffice Kft.

PAN-Expert Kft.

 

Rendezvényközpont

Tudj meg többet!

 

KÖZÖSSÉGI IRODA

Tudj meg többet!